Grupa 7: Matice, rojevi i satne osnove
Satna osnova (1kg)
6,50€

Selekcionisana matica
7,50€

Roj na 5 LR ramova
30,00€

Roj paketni (1,20kg) + selekcionisana matica
25,00€SZTR "Medena", Republika Srbija, 15225 Mehovine-Vladimirci, tel.015/518-532, fax.015/518-208, mob.063/89-50-610
e-mail: medena.sztr@gmail.com